Sinh tố bơ

Ghi chú cho bản thân là lần sau thêm đá với cóc cần cho sữa nữa vì đã quá béo.

Chào mừng em đã về đội của chuỵ sau khi đã giảm 57% vì chắc không có mấy khách hàng ngựa bà đi mua cái máy xay sinh tố CHÂN KHÔNG để làm gì… #iLoveKuvings

huhu thiếu vitamin với vi khoáng chất nghiêm trọng (tới mức đi ER) thì phải tìm cách bảo dưỡng để hấp thụ cho tốt chứ sao bây giờ TT3TT

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s