Uncategorized

Sinh tố bơ

Ghi chú cho bản thân là lần sau thêm đá với cóc cần cho sữa nữa vì đã quá béo. Chào mừng em đã về đội của chuỵ sau khi đã giảm 57% vì chắc không có mấy khách hàng ngựa bà đi mua cái máy xay sinh tố CHÂN KHÔNG để làm gì… #iLoveKuvings […]

Read more