Bình thường mới rồi cũng chẳng còn mới #SethGodin

Dân phượt theo dòng thời gian chúng ta nên chuẩn bị cho nhưng cú trượt té đau thương. Nếu ta quay về những năm 1820 hay 1920, bất kể sự thay đổi nào cũng sẽ làm ta sml. Cũng tương tự cho những ai sống ở thời đại của ta ngày nay. Chúng ta luôn… Continue reading Bình thường mới rồi cũng chẳng còn mới #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có Không phải là lựa chọn hoàn hảo. Lựa chọn tốt nhất mà ta có luôn luôn có ở đó. Hoàn hảo thì chưa bao giờ ở đó. Nếu ta quan tâm đủ để cống hiến, thì cũng chẳng cần phải đợi đến khi hoàn hảo. - The best… Continue reading Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Đối lập của tự tin không phải là xoắn #SethGodin

Chuyên mục dịch lại các bài của sư phụ. Vừa ngắn mà vừa thấm! Wisdom trong công việc khá lên trong tư duy 1 chút là nhờ sư phụ cả. Kick off series dịch thuật và biên tập lại theo ... phong thái Thị Liu nhé cả nhà! Đối lập của tự tin Không phải… Continue reading Đối lập của tự tin không phải là xoắn #SethGodin

Python by Google

Góc học tập những ngày đi làm càng phát hiện mình ngu đi nhiều... Course:https://www.coursera.org/learn/python-crash-course/ Resources: More About Python Using Python on your own The best way to learn any programming language is to practice it on your own as much as you can. If you have Python installed on your computer, you can execute… Continue reading Python by Google

Principles by Ray Dalio (2) | #oliuoliureads

Chuyên mục đọc chùa hôm nay xin lưu giữ các nội dung mình tâm đắc về Principles của Ray Dalio, một trong những huyền thoại xây dựng những công ty trường tồn, xuyên qua khủng hoảng, và cất cánh vút cao.Principles là một cuốn từ điển của nguyên tắc thành công đúc kết từ 40… Continue reading Principles by Ray Dalio (2) | #oliuoliureads

Principles by Ray Dalio (1) | #oliuoliureads

👁 Know at least what we are /not/.Thấy nhiều người dở hơn mình, chắc gì mình giỏi. Vì cái giếng của mình có quá hẹp? Hẹp tới nỗi đi đâu cũng có thể phân loại nhiều cách làm đi thẳng đến thất bại. Thấy tìm người giống mình khó quá, tưởng mình giỏi? Đa phần… Continue reading Principles by Ray Dalio (1) | #oliuoliureads