thì ra mình cũng đã đi được một quãng xa rồi đó chứ

Lật một cuốn sổ không kê dòng. Lời viết không ngày tháng gì cả. Bình thường An sẽ ký và ghi ngày. Nhưng An không làm. Sao thế An. Đi qua từng trang từng ngày cũ một tìm câu trả lời. 2016 ơi sao mới 2018 mà thấy lạ thấy xa. Rồi cũng tới. Lặng đi một chút trong làn gió thơm cây ngò mới trồng được. Cảm ơn An, vì đã nghĩ giùm cho Liu. Đúng là nên như thế thật 🌿 Vào 2016 tam tai, phải như thế thật. Tự ôm mình một cái, ăn 2 trái cà … Continue reading thì ra mình cũng đã đi được một quãng xa rồi đó chứ

On Korean Toursit Visa and beyond | Vài điều gửi gắm

1/ IMPORTANT URLS | CÁC ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG: KOREAN EMBASSY SITE |Web của ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM: Types of visa | Loại visa: http://overseas.mofa.go.kr/vn-vi/brd/m_2156/list.do Siêu rõ ràng chi tiết các yêu cầu và đơn điền … Continue reading On Korean Toursit Visa and beyond | Vài điều gửi gắm