#mstruonganh US College App 101

#mstruonganh Introduction

Các chủ đề channel sẽ đề cập theo THỨ TỰ: 1. Cách tìm kiếm thông tin tin cậy về du học Mỹ 2. Các lựa chọn du học ngoài Mỹ 3. Cách chuẩn bị hồ sơ đi du học: Bài luận Hoạt động ngoại khoá SAT/TOEFL Resume/Portfolio Interview 4. Làm thế nào để có học […]

Read more