Chuyện đi làm, Viết cho những ngày

Những người như chúng ta

Dạo này gặp được rất nhiều người. Toàn là các anh chị đã đến giai đoạn mid-life. Sắp crisis hay chưa thì không dám định nghĩa. Nhưng struggles tuổi nào chẳng có. Hồi xưa thời còn đi học, nghĩ về mình hoặc các anh chị ở giai đoạn hiện tại cảm thấy thật ngầu. Vì […]

Read more
Chuyện đi làm

Chiếc Bên A & Bên B

Ngẫm về cái sự đi làm thì vẫn là xung quanh chỗ đứng và vị thế của A & B Chuyên nghiệp mình sẽ nói win-win. Nhưng nói thiệt nha, không lose-lose là may. Lỗ banh xác. Bước ra từ A & B ai luôn có lợi nhất? Dạ là Khách hàng, người không bao […]

Read more
Chuyện đi làm

Team work Không chấm Không: Thì-là-mà

Có 02 trường phái đi làm mà một khi bạn dính vào 01 trong 02 thì rất khó để dạt về bên còn lại. Đó là 1 – Không phải việc của mình và 2 – Cái gì vào tay mình cũng sẵn sàng! Trưởng thành trong Môi trường có lớp có lang có quy […]

Read more
Chuyện đi làm, Viết cho những ngày

Mình viết sẵn bài

Mình viết sẵn bài chờ mình thất bại hoặc thành công. Để khi cán mốc nào, mình vẫn luôn có mình bên cạnh. Nếu thất bại, An ơi, cũng đâu có gì đâu. Quá trình đã là một thành quả. Một mái đầu bạc. Và một thái độ lì đòn với Cuộc sống. Bầu trời […]

Read more
Chuyện đi làm

YOLO & cái nghĩa mới

Khi trở thành 1 Founder tự dưng câu chữ bỗng phải cân đong đo đếm đi hẳn. Trước khi mở miệng ra là phải suy nghĩ điều này nói ra đại diện cho ý kiến cá nhân hay của tập thể hay của cả một thị trường. Mọi thứ đều có thể trở thành hư […]

Read more
Chuyện đi làm

On Empathetic Financing #BNPL

Can Financing be Empathetic? Your soul would hope yes. But How? Empathy is tricky. It is vital yet doubtful to put in practice. In Life & In Business. But it is also Empathy that drives what is incredible: Collaboration & Compliance. Without Empathy we can’t get People to comply and willing to take actions needed […]

Read more
Chuyện đi làm

Zero Point One

I made it to Top 2 She Loves Tech in September 2021 – The Largest Global Startup Competition for Women & all the goodies you could talk about when you talk about initiatives for Female Founders. It’s worth celebrating at personal level. But the truth is, none matters if your startup dies. All would be […]

Read more
Chuyện đi làm

Dual mindsets

Coming from a place where “never underestimate your impact on just one life” to the other where “a billion dollar market is a default metric” is one hell journey for little girl to digest new principles & meet them all at a crossroad.

Read more
Chuyện đi làm

Buy Now Pay Later – A Vietnamese Founder Perspective

This is not intended to defense the model nor justify its attention seeking from researchers & VCs. Like NFT platform, Buy Now Pay Later (BNPL) is a hype that everyone doesn’t want to miss out these days. FOMO is powerful indeed. Early stage startup founder like me even get email and LinkedIn outreach from various […]

Read more
Góc học tập

Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có Không phải là lựa chọn hoàn hảo. Lựa chọn tốt nhất mà ta có luôn luôn có ở đó. Hoàn hảo thì chưa bao giờ ở đó. Nếu ta quan tâm đủ để cống hiến, thì cũng chẳng cần phải đợi đến khi hoàn hảo. – The best […]

Read more
Chuyện đi làm, Góc học tập

Principles by Ray Dalio (2) | #oliuoliureads

Chuyên mục đọc chùa hôm nay xin lưu giữ các nội dung mình tâm đắc về Principles của Ray Dalio, một trong những huyền thoại xây dựng những công ty trường tồn, xuyên qua khủng hoảng, và cất cánh vút cao. Principles là một cuốn từ điển của nguyên tắc thành công đúc kết từ […]

Read more
Chuyện đi làm

ON CONFIDENCE-CAREER-AND WHO YOU CAN BE

Rewriting cause I received 3 messages feeling hopeless about internship search and more importantly the self-search. – My confidence was once shattered when my SAT score was not even 1900 while friends’ were at least 2200 out of 2400. Stella essays and extracurricular activities under their belt also. My tiny American dream with undergrad scholarship […]

Read more