Chuyện đi làm, Oliuoliu Top 20, Viết cho những ngày

sàigòn-newyork

– Chelsea Market, Manhattan 2013 một ngày thu, An interview cho một branding boutique consulting firm. Lúc ngồi chờ trong office thênh thang cô du học sinh mới vào năm 3 nhớ đến mấy câu hát: “New York, concrete jungle where dreams are made of. These streets will make you feel brand new. Big lights will […]

Read more
#mstruonganh Mosaic Series, Chuyện đi học, College, Oliuoliu Top 20, Về nước Mỹ, Viết cho những ngày

“Thưa ba mẹ, con đi…du học”

*Đây không phải là cuốn cẩm nang những điều cần biết về du học. Tác giả chỉ muốn giúp người đọc có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống du học qua kinh nghiệm chân thực chính tác giả đã trải qua. Vì kinh nghiệm và cuộc đời của mỗi con người không bao […]

Read more
Oliuoliu Top 20, Sưu tầm

And it’s alright to be vulnerable…

It was the first time ever in my life that I’ve seen an American guy, with clumsy hair, muscular body shape and chiseled face, suddenly cry in front of the whole class. He was talking about his disabled mother, answering a typical mock interview question :”Tell me a little bit about yourself” I’m not writing […]

Read more