Viết cho những ngày

Đổ về đâu hả em…

Yêu thương nên đổ về đâu hả em Hay là mình cứ đem cất đi, vào ngăn nào đấy ở trong tim, chờ ai đến mở nó ra lại Hay là mình cứ bỏ nó ở lại, để ra đi và ngủ quên Hay là mình đem theo, giày vò để nó cứ sống, vẫn […]

Read more