My college recipes

[My Vietnamese Student Recipes] Kho tộ, kho tộ :3

Nấu ăn hem phải là sở trường của mình. Nhưng vì đời sống sinh viên kham khổ ăn mãi đồ Mĩ ớn đâm thèm đồ Việt nên phải học cách nấu. Nấu ở nhà thì dễ, mà ở đây thiếu này thiếu kia, nên phải kiếm… kế mà chế cho được. Mình gom được mấy […]

Read more