Viết cho những ngày

gạn đục khơi trong

I didn’t attend Autumn Meeting. Clearly, because I don’t practice arts as my profession. Nor I am that talented to be considered. But I love observing beautiful m o v e m e n t s in arts, in communities, in business landscapes. Artists get together for contemporary experiments and professional world-class coaching. You checkout […]

Read more
Places I've been to

My Artsy Saigon guide | from a Saigonese

Recently I have had an escape trip to Taiwan and I feel that I owe all the Taiwanese bloggers a lot since most of the restaurants’ menus are written in Chinese and without all the blog posts translating all the names and the ingredients, I wouldn’t have been enjoyed most of the tasty yet freakin […]

Read more
Viết cho những ngày

Điều bình thường phi thường

Nhân dịp sinh mẹ, con gái viết một bài … không về mẹ. Hôm nay con gái của mẹ có giấy mời nhập học chính thức tại Paris rồi, có cả một chị người Việt dễ thương cho ở thuê  tại một phòng xinh xắn tại quận 13 (tha hồ hạnh phúc ăn đồ Việt […]

Read more
Viết cho những ngày

Con nhớ ngày xưa…

Con nhớ ngày xưa nhà mình có một cái ao nghiêng bóng hai cây dừa, ngay giữa vườn cây toàn buồng chuối với cây mít, nơi mấy con gà cứ chạy le te tứ phía ị tầm bậy ra sân, thậm chí ngay trong nhà. Thế là làm từ bé con sợ con gà vì […]

Read more