Bình thường mới rồi cũng chẳng còn mới #SethGodin

Dân phượt theo dòng thời gian chúng ta nên chuẩn bị cho nhưng cú trượt té đau thương. Nếu ta quay về những năm 1820 hay 1920, bất kể sự thay đổi nào cũng sẽ làm ta sml. Cũng tương tự cho những ai sống ở thời đại của ta ngày nay. Chúng ta luôn… Continue reading Bình thường mới rồi cũng chẳng còn mới #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có Không phải là lựa chọn hoàn hảo. Lựa chọn tốt nhất mà ta có luôn luôn có ở đó. Hoàn hảo thì chưa bao giờ ở đó. Nếu ta quan tâm đủ để cống hiến, thì cũng chẳng cần phải đợi đến khi hoàn hảo. - The best… Continue reading Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Đối lập của tự tin không phải là xoắn #SethGodin

Chuyên mục dịch lại các bài của sư phụ. Vừa ngắn mà vừa thấm! Wisdom trong công việc khá lên trong tư duy 1 chút là nhờ sư phụ cả. Kick off series dịch thuật và biên tập lại theo ... phong thái Thị Liu nhé cả nhà! Đối lập của tự tin Không phải… Continue reading Đối lập của tự tin không phải là xoắn #SethGodin