cuộc sống gọn gàng

ủa tự dưng bây giờ biết thở nhịp nhàng, ăn ngủ đều đặn, thấy mỗi ngày đỡ quay cuồng. Ngộ ghê = )

Cứ ngủ sớm 1 tiếng là khoẻ thấy rõ.

Chậc. Thật ngu muội. Tuổi trẻ của tôi thật là ngu muội đó mà!

Biết vậy nên dạo này ngủ nhiều vãi chưởng.

Mùa đông gọi vốn rồi, biết làm sao, cứ thế vừa làm vùa ngủ đều đặn.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì còn thở vẫn hơn là… tắt thở chứ.

Thực ra thì cuộc sống của mình đơn giản đi hẳn.

Nếu không làm việc thì phần còn lại chỉ làm-thứ-mình-thích.

Bao gồm cả việc ngồi không.

Tâm tư gọn gàng, không cần dọn dẹp gì thêm.

Thành tựu của Tuổi 30 giỏi đến thế là cùng!

Mãi yêu,

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s