Đèn vàng

Tự dưng có một lúc dừng lại (kiểu giống đèn vàng), chạy chậm chậm, nhìn ngang… Thấy bạn bè, người Thạc sỹ ở châu Âu, người đi làm ở Mỹ, người thì vừa thôi nôi con đầu lòng.

Hết đèn vàng. Đứng tại chỗ đèn đỏ.
Mình đang ở đâu đấy nhỉ. Mình đang đi đâu đấy. Hết đèn đỏ mình có… quay xe không. Qua một khúc cua mà rồi Mẹ đã không ở đó nữa.

Thật quay cuồng.

Và rồi lại chạy trên con xe khởi nghiệp be bé. Thôi kịp nghĩ gì nữa đâu.

Đèn xanh rồi.

Có rẽ ở đâu thì ta vẫn đi tới.

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s