Ngắm mưa mơ nhà

Thích nhất ngắm mưa và bàn về những ngôi nhà.

Tất nhiên là bỏ qua $$$, cần thoả thích ước mơ về nhà & cái không gian gọi là nhà. Ở bất cứ đâu.

Dẫu sao thì nhà ở trong tim. Nếu nó có là 1 cái xó ấm cúng nhét vừa những mộng du và những con mèo. Thì đó là Nhà.

Xét về phương diện nào đó toilet rất giống “nhà”. Một nơi kín đáo không ai có thể miễn cưỡng xâm phạm. Và mình được làm chính mình sau khi tẩy trang hết những bổn phận & nghĩa vụ. Đó là nhà.

Nhà cũng có thể là tiệm bánh nơi xa lạ. Ăn croissant ngon tự dưng thấy đâu cũng quen thuộc. Kỳ ha, mỗi khi mình khoét được một không gian cho riêng mình ở bất cứ đâu, đó cũng là nhà.

Muốn có hết những điều trên cho Nhà. Có cả chiếc toilet, tiệm bánh, & cả sự cô độc.

Khó nhỉ,

mlem mlem

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s