Mỗi chiều

Cứ mỗi chiều là mình lại dành thời gian một mình cho mình – thực ra có thêm cả đêm trước đó nữa.

Để không phải xởi lởi hay xông xáo

Để không phải nhẫn nại

Để không phải đấu tranh

Chỉ đơn giản là được không-làm-gì-cả, không phải gặp ai, chẳng phải nghĩ nói gì cho thuyết phục cho hay cho hợp lý.

“Dolce far niente”

The Sweetness of doing nothing

Thong dong ai gọi mặc kệ

Cứ túc tắc đọc thêm đôi ba trang sách hay leo level chơi game ngoại ngữ. Thích thì Nhật, không thì Pháp, TBN. Gọi được món kêu được taxi tự giới thiệu là vui rồi.

Thế thôi – đường đua còn dài thênh thang.

Gọi là cho nhau sự nhẫn nại, An nhỉ

Hè — Mộ của Mẹ sắp xong

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s