Không đề

Thực ra thì An vẫn thích,
mệt mỏi về có đồ ăn nhà nấu,
le tha khắp chốn ăn mãi cũng ngán.

Mà nhà làm gì có ai.
Người bệnh viện, kẻ cơ quan, chỗ nhậu.

Thành tựu của một người, chắc không chỉ nằm ở hợp đồng trăm trang, sửa miệt mài rồi ký.

Thành tựu của một người, là ở cả nhà ở nhà.

Mình vẫn thấy mình là một đứa trẻ buồn. Thích buồn kể cả sau khi đã ngồi đếm cái mình có và chưa có. Thích buồn kể cả khi đang chăm chỉ, trước khi đi ngủ và trong khi mệt.

Ủa sao mình buồn quá dị. Vỗ vai một cái nào. Sắp 30 rồi.

2PM – Friday 14/01/2022

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s