Feel the sun or got burnt

Bob Marley nói “Có người cảm nhận được Mưa. Còn kẻ khác chỉ cảm thấy ướt sũng” (tạm dịch từ “Some people feel the rain. Others just get wet”)

Mình thì thích ví thành nắng hơn.

Kiểu như:

Có người cảm nhận được Nắng. Nhưng cũng có người bị … cháy khét lẹt. Mình cũng bị xỉn nắng. Nên “cảm” nắng ở trong bóng … râm cho nó mát.

Hỏi An dạo này khởi nghiệp sao?

Giống như “cảm” nắng.

Bên ngoài thì huy hoàng lắm. Nhưng ra đường đúng thời điểm 8AM thì được chứ bang ra sai nhịp là xỉu. Hụt hơi. Dại quá thì cả phỏng nắng.

Ấy nhưng mà mặt trời mà. Nếu không hướng về nó. Thì hướng về đâu?

Lâu lâu mệt, mượn bóng râm.

Lâu lâu mưa, ngừng đếm số.

Mặt trời ngày nào cũng mọc một hướng. Mai rồi ngắm. Đường còn dài. Nắng hay mưa. Tận hưởng đủ hết vậy 🙏🏻

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s