Team work Không chấm Không: Thì-là-mà

Có 02 trường phái đi làm mà một khi bạn dính vào 01 trong 02 thì rất khó để dạt về bên còn lại.

Đó là

1 – Không phải việc của mình

và 2 – Cái gì vào tay mình cũng sẵn sàng!

Trưởng thành trong Môi trường có lớp có lang có quy có trình như Tập đoàn mấy chục ngàn con người, ai kêu bạn làm gì quá biên giới hạn và quyền hạn của mình thì rõ ràng hơi khó. Ngược lại có muốn, bạn cũng phải vượt rào bao nhiêu politics chính trị công sở để hoàn thành và học hỏi ngược xuôi. Nếu ngây thơ quá thì lãnh đủ 1 đống task mà 24hrs xử không xuể, mà nếu cái gì cũng rập khuôn thì chục năm dậm chân tại chỗ vì chẳng lên chuyên môn, chỉ giỏi đùn đẩy.

Cái kỹ năng vẽ ra đường biên cái gì của mình và cái gì của đồng đội, thậm chí của sếp là kỹ năng phải có khi chọn con đường làm cho Corporate. Không sai. Đó là kỹ năng Sinh tồn Cơ bản.

Ngược lại, dạt về Startup mà mở miệng ra “Cái này không phải của tôi” thì quả là báo động về thái độ can-do-attitude. Startup có 5 mạng, việc rơi vào đầu thằng sếp cũng như lao công cấp cao chứ ở đấy mà so bì ai làm nhiều ai làm ít, của tôi hay của anh.

Mình thấy may mắn, mình … thích lao vào cuộc chiến làm nhiều và học nhiều xuyên biên giới các phòng ban (Product, Marketing, Data, Sales tè le bí rợ) hơn là phải mài giũa kỹ năng vẽ đường biên trách nhiệm.

Tất nhiên khi Startup tới 1 level nhất định trăm con người thì văn hóa và quy trình cũng sẽ có. Nhưng lõi văn hóa của nó vẫn là những con người không nề hà . Thành tựu đến từ Con người & từ Mục đích chung. Không phải là những đường biên chia rẽ KPI hay OKR phòng ban.

May mắn vì chọn con đường không-nề-hà nên cũng sát canh kề vai toàn những con người “OK em cần anh có” chứ không phải “Ơ đâu phải việc của chị”

Tuổi trẻ không-nề-hà, thì may ra sau này mới ít là nạn nhân của Văn hóa đổi lỗi “thì-là-mà”

Tuyệt vời nhất là có thêm bạn tốt trên cả mối quan hệ đồng nghiệp, nếu mình chịu bỏ bớt rào cản cá nhân và dành thời gian hiểu nhau trước khi bắt tay vào việc.

Dành cả 1/3 hoặc thậm chí 1/2 cuộc đời để đi làm, mình chọn không-nề-hà, sẽ được nhiều hơn mất.

Hy vọng sau này khi văn hóa công sở dịch chuyển tích cực hơn, nhiều người chúng mình sẽ cảm thấy Teamwork không phải là trách nhiệm, mà là Biết ơn vì luôn có đồng đội bên cạnh cùng mình đi qua những cuộc họp và dự án giông bão.

Teamwork 0.0 là teamwork kiểu thì-là-mà.

Teamwork 5.0 chỉ mong muốn là ta luôn có nhau. Mãi mãi là anh em đồng cam cộng khổ!

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s