Bình thường mới rồi cũng chẳng còn mới #SethGodin

Dân phượt theo dòng thời gian chúng ta nên chuẩn bị cho nhưng cú trượt té đau thương. Nếu ta quay về những năm 1820 hay 1920, bất kể sự thay đổi nào cũng sẽ làm ta sml. Cũng tương tự cho những ai sống ở thời đại của ta ngày nay.

Chúng ta luôn mưu cầu cho những gì của thường nhật, mong rằng làm ơn hãy như xưa đi.

Nhưng, tất cả những khoảnh khắc ngay bây giờ đã là bình thường rồi.

Ít nhất là cho tới lúc này.

Và rồi lại đến những bình thường kiểu khác nữa.

Làm gì có “Bình thường mới”. Cũng chỉ là định nghĩa.

Chỉ có Bình thường của hiện tại mà thôi.

Bình thường mới. Rồi cũng sẽ chẳng mới.

A new normal

Time travelers should prepare for tough sledding. If you went back to 1820 or even 1920, all the sudden changes would discombobulate you. And the same is true for someone who came forward to today.

We’ve got a deep-seated desire for things to go back to normal, the way we were used to.

But this, this moment of ours is now normal.

For now.

And then, there will be another normal.

There is no “the new normal”. Because that’s definitive.

There’s simply the normal of now.

A new normal. This too shall pass.

Source: https://seths.blog/2020/09/a-new-normal/

// Series dịch thuật thông thái lụm lặt từ sư phụ với phong cách Thị Liu

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s