Lựa chọn tốt nhất mà ta có #SethGodin

Lựa chọn tốt nhất mà ta có

Không phải là lựa chọn hoàn hảo.

Lựa chọn tốt nhất mà ta có luôn luôn có ở đó.

Hoàn hảo thì chưa bao giờ ở đó.

Nếu ta quan tâm đủ để cống hiến, thì cũng chẳng cần phải đợi đến khi hoàn hảo.

The best available option

The best available option
That’s not the same as perfect.
The best available option is always available.
Perfect almost never is.
If you care enough to contribute, you can care enough to not wait for perfect.

Source: https://seths.blog/2020/08/the-best-available-option/

// Series dịch thuật thông thái lụm lặt từ sư phụ với phong cách Thị Liu

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s