Đối lập của tự tin không phải là xoắn #SethGodin

Chuyên mục dịch lại các bài của sư phụ. Vừa ngắn mà vừa thấm! Wisdom trong công việc khá lên trong tư duy 1 chút là nhờ sư phụ cả.

Kick off series dịch thuật và biên tập lại theo … phong thái Thị Liu nhé cả nhà!

Đối lập của tự tin

Không phải là xoắn.

Cũng chẳng phải âu lo.

Mà là chưa chắc.

Trạng thái chưa chắc này cũng tốt. Nó giúp ta tập trung để khiến công việc của mình có thể cống hiến hiệu quả như ý muốn.

Xoắn hay âu lo không hề giống với việc ta được hiểu rằng thế giới này đang mở ra những trang rất mới.

Nguyên bản (tất nhiên hay hơn nhiều)

The opposite of confidence

It’s not anxiety.

And it’s not panic.

The opposite of confident is not confident. Unsure.

Being unsure can be healthy. It can help us focus on how we can make our work more likely to become the contribution we seek.

But anxiety and panic have nothing to do with an informed understanding of how the world is unfolding.

Source: https://seths.blog/2020/08/the-opposite-of-confidence/

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s