Principles by Ray Dalio (1) | #oliuoliureads

👁 Know at least what we are /not/.

Thấy nhiều người dở hơn mình, chắc gì mình giỏi. Vì cái giếng của mình có quá hẹp? Hẹp tới nỗi đi đâu cũng có thể phân loại nhiều cách làm đi thẳng đến thất bại.

Thấy tìm người giống mình khó quá, tưởng mình giỏi? Đa phần là do mình điên trước cái đã. Khác biệt chưa chắc đã hữu dụng.

Thấy nhiều người giỏi hơn mình, tính nói chưa chắc mình dở, nhưng đa phần sẽ là dm vậy là dở gớm lòi luôn đó chớ đừng có bá vơ “ô xung quanh ta toàn hảo hán” mà quên mất mình là đạo tặc.

Nhưng mà đạo tặc cũng chẳng sao.

Vấn đề là nhận thức được mình là ai.

Dở cũng được.
Điên cũng được.
Giỏi cũng được.
Khiêm tốn một chút, cái giếng sẽ to ra.
Biết mình dở để kiếm ai giỏi hơn giùm.
Biết mình điên thì kiếm thằng đi trên mặt đất kéo lại.
Giỏi rồi thì phải tìm chỗ ngu của mình mà lấp tiếp. Tiếp tục micromanage những gì mình không biết là mở đường cho ngày xuống mồ.

Mình thích thằng em mình, khi bạn mẫu giáo của nó thích đóng vai Hoàng tử thì nó đòi làm ăn cướp. Hoàng tử chỉ là kẻ dí theo sau.

Người ta bị ám ảnh bởi việc giỏi hơn ai hoặc có giống ngừoi thành công hay chưa, mà quên mất nhiệm vụ giỏi hơn để làm chi nếu không để giúp mọi người cùng tốt đẹp.

Vì nếu giỏi lên chỉ để đạp vào miếng bánh của nhau xí phần về mình thì thà làm Đạo Tặc.

Hoàng tử qq cứ thi nhau mà giữ cái ghế ngồi.

“Whatever success I’ve had in life has had more to do with my knowing how to deal with my /not/ knowing than I anything I know.”

– Ray Dalio | Principles

#ĐọcChùaThịLiu
#oliuoliureads
#Principles
#RayDalio

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s