Indebted/Mang nợ

Adulthood is not trendy though it sounds just like that. We talk about it as if we are already grown-up.

I define adulthood as Debt. Your maturity grows along with your Debt.

I grow more mature as I have more responsibility to pay back: rent, loan, and more importantly: social debt.

I owe friends a lot. Great friends who lend me money when their salary have not arrived in their bank account yet. Great friends who never have so much but give so much. Great friends who donate to my foundation. Great friends who spent their time with my mentees. Great friends who housed me when I’m homeless.

Unlike loans, rents, credit card bills, I’m always willing to pay back social debts to my friends. I salut them with my time, my heart, my words, my efforts, my everything.

There are days I only have 9.500.000đ (~400USD) in my bank account and a friend call to borrow 10 million dong (425$). LOL Life is a joke when 100% of all you can help is still JUST 500K vnd (25$) away.

But you know what, that 500K will find it way to manage.

What matters for adulthood is giving all of that 9.5 million vnd.

Cheers to adulthood full of meaningful debt!

/

Mang nợ

Trưởng thành thực sự ra không hẳn là một phòng trào mặc dù trông có vẻ như thế.

Mình nói về trưởng thành cứ như thể mình /đã/ lớn vậy.

An thì thấy Trưởng thành giống một cục Nợ. Nợ càng nhiều, càng trưởng thành bấy nhiêu.

Mình trưởng thành hơn một chút khi có nhiều trách nhiệm để trả lại: tiền nhà, tiền nợ, và quan trọng hơn là tiền nợ ân tình.

An nợ bạn bè thấy mồ tổ. Bạn cho An mượn tiền lúc lương của bạn còn chưa về. Bạn không có nhiều tiền nhưng lại cho đi thật nhiều. Bạn đóng góp vào quỹ xây trường của An. Bạn dành thời gian cho học trò cho mentee của An. Bạn cho ăn nhờ ở đậu lúc An đi bụi không nhà không cửa.

Không giống như mấy cái bill ngân hàng hay bill tiền điện, mang nợ kiểu trên thì An rất thích trả. Trả bằng thời gian của mình, trái tim của mình, chữ viết của mình, nỗ lực của mình, tất cả nhiều thứ của mình có thể cho đi.

Có những ngày chỉ còn có 9 chẹo rưỡi và có thằng bạn chết tiệt gọi hỏi nóng 10 chẹo. LOL. Cuộc đời thật là buồn cười khi cho đi hết 100% cái mình có rồi mà vẫn còn thiếu 500 ngàn.

Nhưng mà cái 500 ngàn đó rồi cũng có cách xoay được cả thôi.

Cái quan trọng của trưởng thành là cho mượn sạch 9 chẹo rưỡi.

Này thì mừng cho tháng ngày trưởng thành với 1 tỷ nợ /ân tình/

Mang nợ suốt đời khi đi mượn tiền nhận được lời ghi chú chuyển khoản thế này:

– Sài Gòn, 29/07/2019

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s