Còn đó hông

“I have something special for you

cái này muốn làm cho em từ 2017 rồi

mà giờ mới biết cách làm

“Có một thời gian dài, sau giờ làm việc,

tôi lại ra quán ngồi tới khuya,

tới khi quán đã dọn xong hết.

Vì the house that I’m supposed to go back to

no longer feels like the home.”

quà đó,

tấm tranh + caption :3

hồi 2017 nghe Càng kể em đi suốt, chỉ về lấy đồ, k ngủ ở nhà

rồi có 1 hôm ngồi ở circle k

khoảng 1 2 h đêm gì đó

thấy bạn này vô

mua ly mỳ

xong rồi ngồi đó tới tận sáng

mình biết chắc chắn là mình phải chụp tấm này và làm tấm này cho em

mà hồi đó năng lực có hạn

giờ mới làm được” (Blue Moon)

Cảm ơn cuộc đời rất nhiều.

Sống tuy có đanh đá, nhưng được nhận thật nhiều.

Nên là, sẽ cố gắng trả lại thiệt nhiều : ((

#26 #oliuoliu2019

Write me still, I love you https://www.mstruonganh.com/say-hello-to-oliu

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com