not a goodbye

Mình viết blog từ thưở có Yahoo!360 tính tới giờ cũng hơn 10 năm rồi. Lớp 7 bày đặt xí xọn viết ba cái truyện tưởng tượng trong đầu nhiều chương trường kì vkl. Ngày đó hâm mộ chế Gào vãi đạn ra. (Ủa có ai biết bạn mê Gào không =))

Sau một thập kỉ bể dâu thì chế ấy đã có chồng và ba mặt con.
Ở một diễn biến khác thì sau một thập kỉ mình chưa có chồng và (hú hoạ) chưa có con.
Đi được vài nước. Học ở vài chốn. Qua một cuộc tình dài về thời gian lẫn khoảng cách.
Có một cái blog bây giờ nhìn lại không xấu hổ với bản thân mặc cho có bao chỉ trích “sao cái éo gì cũng kể” nhưng nó cũng là nơi không biết từ đâu có bao độc giả dễ thương hay gửi ưu tư không tên.

Đọc lại cái blog như đi qua sự trưởng thành của bản thân, cho nên cũng chẳng muốn xoá những gì đanh đá ngày cũ. Mỗi năm An thấy mình hạnh phúc với bản thân hơn dù đầy rẫy tính xấu khó ngửi.

Nhiều lúc yếu đuổi, vài tháng chả đụng chữ nào. Chờ bản thân sống qua ngày mà viết tiếp. Cũng may, sự sống có đi rồi cũng có về nên thổi vào mấy trang mới đặng viết tiếp.

“Căn nhà” cũ mình dọn đi. Qua chỗ mới.

“Nhà” – nghĩa đen cũng đúng, nghĩa bóng cũng đúng. Chốt hạ 2018 có nơi ở khác, có công việc mới, có người đồng hành cạnh bên. Cho nên chốn cất giữ ưu tư cũng thay cho nó cái chỗ ngó coi được.

Hy vọng ngày em thay áo mới, mọi người vẫn dành cho em sự đồng cảm như đó giờ vẫn vậy.

(Nói tẹt ra là subcribe lại blog mới tại chuyển từ wordpress sang wix mấy má ưi)

Địa chỉ cũ, áo mới hoy | https://www.mstruonganh.com/

Screen Shot 2018-10-02 at 12.24.44 PM

Mãi iu,

-mstruonganh/oliuoliu

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s