How to be here

trích một số câu An thích,

mạo muội tạm dịch theo ý thích

và một tí thực hành cho có màu có mè.


The Japanese have a word for what gets you out of bed in the morning:
they call it your ikigai.
Tiếng Nhật có một từ để diễn tả điều có thể khiến ta bật dậy mỗi buổi sáng:
họ gọi nó là ikigai.
 
Your ikigai is that sense you have when you wake up that this day matters, that there are new experiences to be had, that you have work to do, a contribution to make. Sometimes, this is referred to as your calling, other times your vocation, your destiny, your path.
ikigai của ta là cảm giác khiến một ngày của mình đáng sống, vì còn có nhiều trải nghiệm chưa thử, còn việc phải hoàn thành, còn có công sức cần đóng góp. Đôi khi ta gọi nó là động lực, là lẽ sống, là số phận, là con đường đã chọn.
Your ikigai is your reason for being.
ikigai là cái lý trong sự tồn tại của ta
Success says, what more can I get?
Craft says, can you believe I get to do this?
Thành công nói rằng, còn cái gì để ta đạt được nữa không ?
(Ý ám chỉ, một khi đạt được rồi là xem như xong, không cần phải ngoái lại nhìn nữa. Giống như khi đã sở hữu được rồi thì mất luôn cả động lực để theo đuổi Vì mục đích đã đạt được rồi mà)
Còn Sự tận tâm* nói rằng, có tin được không mình được cho phép để làm công việc này?
(Ý rằng, nếu việc ta làm có sự tận tâm, có sự biết ơn, giống như người thợ thủ công làm mọi thứ bằng tay bằng tim (craft) lúc nào cũng thấy mình thật khiêm tốn trước những yêu cầu hoàn mỹ thì việc ta làm luôn luôn có thể tốt hơn trước. Sự tiến bộ là vô giới hạn)
*hmmm khó dịch quá nên tạm dịch Craft theo nghĩa này.
Có ai góp ý một từ khác hay hơn không nhắn An với :)
What it look like for you to approach tomorrow with a sense of honor and privilege,
believing that you have work to do in the world,
that it matters,
that is needed,
that you have a path and you are working your craft?
Sẽ như thế nào nhỉ nếu bạn mở mắt vào ngày mai với sự hãnh diện,
tin rằng những gì bạn đóng góp cho những người khác
là có giá trị,
là cần thiết,
rằng bạn đang từng bước hoàn thiện ước mơ của mình bằng tay và hết cả tim?
 

– Sài Gòn, 25/02/2017

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s