#mstruonganh 1. Du học Mỹ tham khảo ai ?

Thông tin mơ hồ, giấu nghề, quảng cáo rất nhiều.

Đây là những nguồn chân thực nhất do chất xám của tụi mình, những du học sinh vắt óc ngày đêm tổng hợp cho các bạn từ cả vạn năm kinh nghiệm.

Các bạn có sẵn để đọc mà chê dài, thì mình cũng không hiểu quyết tâm kiếm học bổng của các bạn đến đâu.

*Chỉ dành cho những bạn kiếm học bổng. Nhưng đó không phải là cách duy nhất, những cách khác, mình sẽ đề cập sau nhé

*Resources mà mình đã đề cập trong video:

VietAbroader Main Website: http://portal.vietabroader.org/

VAPedia: http://vietabroader.org/pedia/

VA Q&A Platform: http://q.vietabroader.org/

VA Fanpage: https://www.facebook.com/vietabroaderconnect

Colleges4VN: http://colleges4vn.org/


*Các chủ đề channel sẽ đề cập theo THỨ TỰ có CHỦ ĐÍCH như sau:

1. Cách tìm kiếm thông tin tin cậy về du học Mỹ

2. Các lựa chọn du học ngoài Mỹ

3. Cách chuẩn bị hồ sơ đi du học:

  • Bài luận
  • Hoạt động ngoại khoá
  • SAT/TOEFL
  • Resume &Portfolio
  • Interview & Recommendation Letter

4. Làm thế nào để có học bổng

5. Trải nghiệm và kinh nghiệm du học

6. Những chủ đề khác

Chúc các bạn may mắn!

#mstruonganh FB Channel  

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s