#mstruonganh Introduction

Các chủ đề channel sẽ đề cập theo THỨ TỰ:

1. Cách tìm kiếm thông tin tin cậy về du học Mỹ

2. Các lựa chọn du học ngoài Mỹ

3. Cách chuẩn bị hồ sơ đi du học:

  • Bài luận
  • Hoạt động ngoại khoá
  • SAT/TOEFL
  • Resume/Portfolio
  • Interview

4. Làm thế nào để có học bổng

5. Trải nghiệm và kinh nghiệm du học

6. Các chủ đề khác

Chúc các bạn may mắn!

#mstruonganh FB Channel 

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s