Có một dấu nặng nơi chữ nợ…

Mình thấy thật là hay ho khi chữ nợ có dấu nặng. Ừ thì không có dấu nặng thì làm sao có chữ nợ được kia chứ?! Nói về mặt cấu tạo từ thì dĩ nhiên quá thể. Thế có bao giờ có ai nghĩ cái chữ nợ tại sao lại nặng thông? Có một dấu nặng thôi mà sao vô cùng … nặng

Nợ nặng lắm vì người ta có lúc không nghĩ nó nặng… đến khi mở mắt ra thấy tiền cứ sụt mãi đến âm thì mới té ngộ ra là nợ. Mà thậm chí như vậy cũng còn nợ nhẹ lắm, vì còn có cơ hội trả được. Muốn sẽ trả được, trả hết tiền nợ, thế là xong.

Nợ nặng lắm vì người ta không nghĩ nó nặng… cả đến khi người ta chết cũng không biết mình có nợ vì sống vô tâm quá. Nợ mà trả theo duy tâm kiểu đấy thì tới kiếp sau phải nai lưng ra trả, mà có cố mãi cũng không thoát hết nợ. Những cái nợ nặng như vậy có nhiều vô kể. Con người ta mới sanh ra là đã nợ cha mẹ chín tháng mang nặng đẻ đau rồi, chưa kể từ lúc lớn lên tới chết đi còn nợ bao nhiêu là tiền là của là sức là lòng của cha mẹ, gia đình bạn bè. Rồi chưa kể những lúc gây tổn thương cho người khác, gây phiền hà, gây thù ghét. Thậm chí không biết người khác hy sinh làm những gì cho mình cũng khiến mình nợ hơn cả chúa Chổm…

Nói như vậy thì ai trên đời này mà chẳng mang nợ. Thế cũng có cái lý của nó. Nếu không mang nợ nhau thì mình sinh ra và sống để làm gì nếu không để trả hiếu, trả ân, trả oán, trả đủ thứ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay… Đời có một chữ nợ với một dấu nặng thôi là đủ cho một người gánh vác cả số phận họ có rồi. Thế cho nên sống cẩn thận một chút, kẻo để nợ nặng quá, đè chết thì tới ngày sau cũng tiếp tục bươn chải mà thôi. Cái này mình nói hơi duy tâm nhưng dù sao, ngẫm lại mấy cái nợ không tên như vầy thấy mình không có quyền được chết lúc khổ đau bệnh tật đâu. Mình ghét nợ người khác lắm. Biết chắc chẳng bao giờ trả hết cho ai nhưng mà dù sao, có trả được là mình hạnh phúc rồi. Mình sống có một cuộc đời này thôi nên hy vọng sẽ mãi mãi hạnh phúc vậy. Còn kiếp sau nợ còn bao nhiêu, trời cho sống dưới lốt gì thì chịu, là vật hay người hay cây hay cỏ cũng có cái ý nhân quả cả, cố mà sống cho tốt hôm nay vậy.

Chúc mọi người mỗi ngày học được cách yêu, yêu được cả người mình ghét nhé. hehe. 

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s